Kategoria: Uncategorized

Pohjois-Pohjanmaa > Blogit > Uncategorized
Korjausliike rp osallistuu eduskuntavaaleihin 2023

Korjausliike rp osallistuu eduskuntavaaleihin 2023

Puolueena Korjausliike rp tulee osallistumaan vuoden 2023 eduskuntavaaleihin useassa vaalipiirissä. Helsingissä puolue on tehnyt vaaliliiton KD:n ja keskustan kanssa. Neuvotteluja mahdollisesta vaaliliitosta on käyty myös muissakin vaalipiireissä. Pohjois-Pohjanmaalla eli Oulun vaalipiirissä tilanne on vielä osittain auki, mutta tulemme asettamaan myöskin täällä ehdokkaita, sillä yhteiskuntamme on ajautunut nykyisten eduskuntapuolueiden toimilla tiedostettuun terveydenhoito-ja velkakriisiin. Koronapandemia ja Venäjän sotatoimet Ukrainassa eivät selitä kuin osittain valtion velkaantumistahdin, terveydenhoidon surkeasta tilasta puhumattakaan.

Sote-uudistuksen tuotteena syntyneet Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta ja niiden oletetaan ratkaisevan fyysisten ja psyykkisten sairauksien kanssa kamppailevien kansalaisten nopean hoitoon pääsyn ja vanhusten turvatun ja kontrolloidun hoidon. Näin ei ole kuitenkaan käymässä, vaan hyvinvointialueet ovat valmiiksi aliresurssoituja niin talouden kuin henkilöstönkin osalta, joten tilanne ei tuo helpotusta itse ongelmaan. Sen sijaan se lisää julkishallintoa ja tuo aikanaan uuden veroportaan. Korjaustoimenpiteitä tullaan tarvitsemaan ennakoitua enemmän ja niiden tekemiseen tarvitaan vastuunkantoon motivoituneita päättäjiä.

Venäjän häikäilemättömien sotatoimien tuhoisa raakuus ja pitkäkestoisuus vaikuttaa Ukrainan ohella myös muihin Euroopan valtiohin, sillä kansalaisten elinolot on pystyttävä turvaamaan kaikessa laajuudessa. Puutteelinen varautuminen tällaisiin kriiseihin näkyy huoltovarmuuden osalta energiataloudessa ja muissa elintärkeissä hankinnoissa ja toiminnoissa. Vallitseva tilanne on sikäli erikoinen, että se tarjoaa välillisesti mahdollisuuden monille myös hyödyn tavoitteluun. Meillä tämä näkyy ennen kaikkea sähkömarkkinoilla, jotka pyrkivät hyödyntämään tilanetta varsin arveluttavin hinnankorotuksin nostaen kansalaisten elikustannuksia merkittävällä tavalla. Korjausliikkeitä muun muassa elintärkeän infran omistajuuden osalta olisi kyettävä tekemään pikaisella aikataululla.

Tällä vaalikaudella positiivisena toimena hallituskoalition ja opposition taholta voimme pitää jäsenhakemuksen jättämistä puolustusliitto Natoon. Turvallisuutemme on ollut aina enemmän tai vähemmän uhattuna itäisen naapurimme toimesta, joten jo vuosikymmeniä jatkunut suomettumisen kulttuuri on tullut tiensä päähän. Se on hyvä asia, mutta lisää pitää tehdä. Jatkossakin nykyisten ja tulevien päättäjien on syytä terävöittää asennettaan sinisilmäisyyden ja lapsellisen hyväuskoisuuden poistamiseksi turvallisuuttamme ja elinolojamme koskevissa päätöksissä. Tarvitsemme enemmän elämää ja vähemmän byrokratiaa, siihen puoluemme on sitoutunut myös tulevissa vaalihohjelmissaan. Kiitokset tästä vuodesta.

Rauhallista ja leppoisaa joulua 2022 sekä hyvää uutta vuotta 2023

Jari Pirinen

puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Korjausliike ry

Vastuullisuutta kuntapolitiikkaan

Vastuullisuutta kuntapolitiikkaan

Kuntataloudessa ei kasvua tapahdu juuri muussa kuin asiakasmaksuissa ja lainataakan määrässä. Yhdessä tekemisen aito henki on usein hukassa kuntalaisten näkövinkkelistä, sillä puolueiden etu asetetaan etusijalle kestokuntapäättäjiksi asemoituneiden kesken. Jälki on myös sen mukaista ainakin Oulussa. Matkakeskuksesta ei ole tietokaan ja muutkin työllisyyttä ja elinvoimaa kasvattavat rakennushankkeet kampitetaan puolueideologiaan nojaten vuoron perään toisten iloksi tai suruksi vaalikausi toisensa jälkeen. Veronmaksajista on uupelo ja veropohjan laajentamisessa on vaikea löytää uusia verotettavia kohteita, joilla ei olisi vaikutusta myös pienituloisten arkeen.

Nopeaa lääkettä kuntatalouden kohentamiseen ei ole ilman laajentuvaa yrittäjyyttä, joten kuntien tulee suosia suomalaisia yrityksiä hankinnoissaan. Väki vanhenee ja huoltosuhde heikkenee nopeammin kuin uusia kansalaisia syntyy kantaväestömme toimesta. Helppoa elämää tavoittelevia maahantulijoita ei saada valjastettua kohentamaan kansantalouttamme. Ainoastaan lähtömaissaan työntekoon tottuneet ja motivoituneet osaajat ja tänne työmarkkinoille suuntautuneet kulttuurimme, kielemme ja elintapamme omaksuvat voivat tuoda toivottua kasvua taloussektorille. Muu maailma kärsii ylikansoittumisesta, meillä tilanne on päinvastainen. Sisämarkkinamme ovat maailman mittakaavassa varsin mitättömät. Meitä karkaavat suuret yritykset ja investoinnit suurten markkinoiden maihin osittain kilpailukykymme menettämisen seurauksena ja se heijastuu suoraan kuntatalouteen.

Pitkällä aikavälillä vain kansallinen lapsimyönteinen perhepolitiikka on se tukipilari, jonka varaan voimme laskea oman hyvinvointimme säilyvyyden ja jatkuvuuden. Sinisten kuntavaaliohjelmassa nostamme lapsiperheet keskiöön. Lisää lapsia kuntiin yhteisöillä ja tukipalveluilla. Vauvarahat laajasti käyttöön ja päivähoitomaksut pois. Lasten kotihoitoa on tuettava kuntalisillä ja kotiäidin palkka tulevaisuuden tavoitteeksi niille, jotka eivät halua työmarkkinoille lasten ollessa alle kouluikäisiä. Alennetaan kiinteistöveroa ja rakennetaan perheasuntoja. Kyläkouluja ei kaadeta, vaan niistä luodaan loistavia lähikouluja ja kyläyhteisöjen sydämiä joiden kyljissä peltipoliisit turvaavat koulutiellä liikkujat.

Emme silti unohda muitakaan väestöryhmiä, vaan kohtelemme eritoten vanhuksia arvokkaina asiantuntijoina ja kokeneina kuntalaisina, joiden palvelut ja hoiva tulee turvata aukottomasti. Sotaveteraanit ja lotat tulee nimittää kunniakuntalaisiksi. Populisimilla parannetulla maailmalla ei ole katetta ilman tekoja ja vastuunkantoa, sen me siniset tiedämme muita paremmin.

Jari Pirinen

puheenjohtaja Oulun Siniset ry