Tervehdys arvoisa kotisivuillamme vieraileva !

Pohjois-Pohjanmaa > Blogit > blogit > Tervehdys arvoisa kotisivuillamme vieraileva !

Pohjois-Pohjanmaan Siniset ry on merkitty yhdistysrekisteriin vuoden 2017 lopussa ja se toimii Sininen Tulevaisuus rp:n jäsenjärjestönä puolueen ohjelmien ja tavoitteiden mukaisesti koko maakuntamme alueella. Meillä on paikallisyhdistykset Oulussa, Muhoksella ja Haapavedellä sekä jäsenistöä ympäri maakunnan. Pyrimme perustamaan uusia yhdistyksiä paikkakunnittain aina heti, kun halukkaita toimijoita ilmaantuu. PohjoisPohjanmaan Siniset ry:n puheenjohtajana toimi sen perustamisesta vuodesta 2017 alkaen vuoden 2019 loppuun asti Pirkko Mattila Muhokselta ja nyt vuoden 2020 alusta yhdistyksen puheenjohtajana toimii Jari Pirinen Oulusta.

Toimintamme tarkoitus on edistää yhteiskuntamme kehittymistä terveyden-ja sosiaalisten palvelujen sekä talouden osalta kansalaisiamme ja heidän tarpeitaan paremmin palvelevaksi turvalliseksi yhteisöksi oikeuksien ja vastuiden sopusoinnussa. Kansalaisturvallisuudesta huolehtiminen sen koko laajuudessa, eli jokaisen yksittäisen henkilön ja yhteisön elinkaaren erivaiheissa, on toimintamme selkäranka. Maaseudu uudelleen asuttaminen, omavarainen elintarvike- ja energiantuotanto, matkailun kehittäminen sekä rohkeat toteuttamiskelpoiset innovaatiot korkean kouluttautumisen ohella ovat tulevaisuutemme elinehtoja, joten näiden toteutumista edistämme parhaan kykymme mukaan.

Me siniset emme pelkää ottaa vastuuta, kuten historiamme sen osoittaa. Vaikeatkin asiat on kyettävä ratkaisemaan asiallisesti keskustellen ja ottaen huomioon vallitsevat olosuhteet. Emme ole ylivertaisia muihin verrattuna, mutta olemme yhdenvertaisia. Emme lannistu vastoinkäymisistä, emmekä lähde heittämään ensimmäistä kiveä ja tuomitsemaan ketään perusteettomasti, sillä se ei ole tehtävämme. Kunnioitamme kansallista oikeuslaitostamme, samoin kunnioitamme yksilön uskonnonvapautta sekä muita perusoikeuksiamme ja koskemattomuutta, sillä olemme saaneet oikeudenmukaisuuden perimässämme ja siitä pidämme kiinni. Näitä samoja asioita edellytämme myös muilta poliittisilta toimijoilta, yhteisöiltä sekä yksittäisiltä kansalaisilta, koska vain siten voimme säilyttää perityn moraalikäsityksemme, perinteiset arvot sekä yhteiskuntarauhan. Yksin emme siihen pysty, mutta yhdessä olemme vahvat

Ystävällisin yhteistyöterveisin
Jari Pirinen
Puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaa Siniset ry