Blogit

Aluevaalit lähestyvät, muuttuuko mikään?

Parin kuukauden kuluttua joulu joutuu ja sen jälkeen koittavat tammikuun aluevaalit. Kuinka moni meistä on sisäistänyt soteuudistuksen ja sen luotaamat aluevaalit, se on vain arvailtavissa. Ennakoisin äänestysaktiivisuuden jäävän jopa alle 40 prosentin, sen verran lähelle keväällä pidettyjä kuntavaaleja nämä vaalit ajoittuvat. Soteuudistuksella tavoitellaan paisuvien sosiaali-ja terveysmenojen kasvun hillitsemistä, mutta ovatko ne tämänkään uudistuksen myötä toteutettavissa, epäilen vahvasti. Työvoimapulasta kärsivä hoitoala ja sen ohella kansanterveys eivät kohene hallintoa lisäämällä, vaan sallimalla sairastuneiden tulla hoidetuiksi viivytyksettä.

Pohjois-Pohjanmaalla useat suuret puolueet ovat jo nimenneet kymmenittäin ehdokkaita listoilleen ja me Sinisetkin olemme pakotetut olemaan mukana omalla vaatimattoman kokoisella, mutta sitäkin sinnikkäämmällä kokonpanolla, sillä soteasiat eivät jätä kylmäksi ketään. Olemme selkeästi altavastaajia taloudellisten resurssien ollessa pelkästään omarahoitteisia, mutta puolueemme ideologia ei salli hylätä kanssaihmisiä missään tilanteessa. Meidän listalla on tilaa ja toivommekin, että saisimme joukkoomme lisää ehdokkaiksi ennakkoluulottomia ja vastuuntuntoisia soteasioiden ” toisinajattelijoita ”, joilla on rohkeutta ja uskallusta edustaa ideologiaamme ja puuttua nykyisen terveysalan ongelmiin konkreettisin ehdotuksin ja toimin.

Suhteellisen vähäväkisen ja nopeasti ikääntyvän kansakunnan hallituskoalitiot vuorollaan ovat kasvattamassa mieluimmin hallintosektoria, kuin tarttuvat ongelman ytimeen eli koko kansakunnan ennaltaehkäisevään tervehdyttämiseen. Henkilökohtaisesti ajattelen, että terveydenhoito on jokaiselle ihmiselle se ensimmäinen hyvinvoinnin peruspilari, jota ei saisi eettisistä syistä sallia kilpailuvetoiseksi businestarkoituksessa, vaan sen tulisi olla neutraali voittoa tavoittelematon ja tuottamaton toimiala, jossa niin julkinen kuin yksityinenkin toimija saavat kuluja vastaavan rahoituksen valtion varoista. Tämä sallisi myös meidän Sinisten esille nostaman yksityisen perhelääkärijärjestelmän kehittämisen ja toiminnan, jonka tavoitteena hoitoonpääsy nopeutuu, potilaan kokonaisvaltainen terveydentila tulee huomioiduksi, lääkekulut alenevat ja sairauspoissaolojen määrä vähenee tuoden säästöä kansantalouteemme varsin monialaisesti.

On väärin, että nykyisin vähävarainen väestönosa joutuu yhä useammin talousahdinkoon pitkittyneen hoitoonpääsyn seurauksena. Kansantaloutemme pelivaraa hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitoon tulee kohentaa osaltaan pureutumalla sitä nakertavaan sotealaan todellisten toimintakäytäntöjen uudistuksella. Tämä aihealue on laajemmin tarkastelun kohteena puolueemme omassa työryhmässä ja siitä kuullaan lisää aivan lähitulevaisuudessa. Nyt julkisuudessa ja eduskunnassa käsitelty soteuudistus ei ole todellinen uudistus, joka ratkaisee akuutin hoitajapulan ja sairauksien pitkittymisen. Keinoista katalin on mennä siitä missä aita on matalin eli lisätä byrokratiaa ja luoda uusi veroporras, näin on valitettavasti nytkin käymässä.

Jari Pirinen

Korjausliike rp osallistuu eduskuntavaaleihin 2023

Korjausliike rp osallistuu eduskuntavaaleihin 2023

Puolueena Korjausliike rp tulee osallistumaan vuoden 2023 eduskuntavaaleihin useassa vaalipiirissä. Helsingissä puolue on tehnyt vaaliliiton KD:n ja keskustan kanssa. Neuvotteluja mahdollisesta vaaliliitosta on käyty myös muissakin vaalipiireissä. Pohjois-Pohjanmaalla eli Oulun vaalipiirissä tilanne on vielä osittain auki, mutta tulemme asettamaan myöskin täällä ehdokkaita, sillä yhteiskuntamme on ajautunut nykyisten eduskuntapuolueiden toimilla tiedostettuun terveydenhoito-ja velkakriisiin. Koronapandemia ja Venäjän sotatoimet Ukrainassa eivät selitä kuin osittain valtion velkaantumistahdin, terveydenhoidon surkeasta tilasta puhumattakaan.

Sote-uudistuksen tuotteena syntyneet Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta ja niiden oletetaan ratkaisevan fyysisten ja psyykkisten sairauksien kanssa kamppailevien kansalaisten nopean hoitoon pääsyn ja vanhusten turvatun ja kontrolloidun hoidon. Näin ei ole kuitenkaan käymässä, vaan hyvinvointialueet ovat valmiiksi aliresurssoituja niin talouden kuin henkilöstönkin osalta, joten tilanne ei tuo helpotusta itse ongelmaan. Sen sijaan se lisää julkishallintoa ja tuo aikanaan uuden veroportaan. Korjaustoimenpiteitä tullaan tarvitsemaan ennakoitua enemmän ja niiden tekemiseen tarvitaan vastuunkantoon motivoituneita päättäjiä.

Venäjän häikäilemättömien sotatoimien tuhoisa raakuus ja pitkäkestoisuus vaikuttaa Ukrainan ohella myös muihin Euroopan valtiohin, sillä kansalaisten elinolot on pystyttävä turvaamaan kaikessa laajuudessa. Puutteelinen varautuminen tällaisiin kriiseihin näkyy huoltovarmuuden osalta energiataloudessa ja muissa elintärkeissä hankinnoissa ja toiminnoissa. Vallitseva tilanne on sikäli erikoinen, että se tarjoaa välillisesti mahdollisuuden monille myös hyödyn tavoitteluun. Meillä tämä näkyy ennen kaikkea sähkömarkkinoilla, jotka pyrkivät hyödyntämään tilanetta varsin arveluttavin hinnankorotuksin nostaen kansalaisten elikustannuksia merkittävällä tavalla. Korjausliikkeitä muun muassa elintärkeän infran omistajuuden osalta olisi kyettävä tekemään pikaisella aikataululla.

Tällä vaalikaudella positiivisena toimena hallituskoalition ja opposition taholta voimme pitää jäsenhakemuksen jättämistä puolustusliitto Natoon. Turvallisuutemme on ollut aina enemmän tai vähemmän uhattuna itäisen naapurimme toimesta, joten jo vuosikymmeniä jatkunut suomettumisen kulttuuri on tullut tiensä päähän. Se on hyvä asia, mutta lisää pitää tehdä. Jatkossakin nykyisten ja tulevien päättäjien on syytä terävöittää asennettaan sinisilmäisyyden ja lapsellisen hyväuskoisuuden poistamiseksi turvallisuuttamme ja elinolojamme koskevissa päätöksissä. Tarvitsemme enemmän elämää ja vähemmän byrokratiaa, siihen puoluemme on sitoutunut myös tulevissa vaalihohjelmissaan. Kiitokset tästä vuodesta.

Rauhallista ja leppoisaa joulua 2022 sekä hyvää uutta vuotta 2023

Jari Pirinen

puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Korjausliike ry