Hyvinvointiyhteiskunnan uhkakuvat

Olemme menneinä vuosikymmeninä saaneet rakentaa maastamme hyvinvointiyhteiskunnan. Tämä on tapahtunut suomalaisen sitkeyden ja yritteliäisyyden ahkeruudella ja työllä. Missä on itsenäisen yrittämisen vapaus ja työn oikeus elämisen turvan perustaksi.

Kuitenkin maailmatalouden lamat ovat vaikuttaneet myös suomen talouteen. Niinpä 2008 finanssikriisin jälkeen ei maamme talous lähtenyt kasvuun muun euroopan tavoin. Jäimme paikoilleen pysähtyneisyyden tilaan ja yhteiskuntarakenteemme seurauksena aloimme velkaantua nopeaan tahtiin.

Edellin Sipilän hallitus, missä Siniset oli mukana lähti rohkeasti laittamaan suomen taloutta kuntoon ja katkaisemaan jatkuvaa velkaantumista. Vaikka sinisiä moititaan työttömien kurittamisesta, saatiin työllisyys nostettua yli 72%. Samoin maamme talous lähti kasvun uralle ja valtion kassaan saatiin Sipilän hallituksen aikana 6 mrd. puskuri tulevaisuutta varten.

Tämän jälkeen eduskuntavaalien tuloksen perusteella maahamme muodostettiin uusi ns. vihervasemmiston hallitus, jossa yhtenä takuumiehenä on myös keskusta. Hallitusohejlma laadittiin alusta alkaen hyvin löysälle rahan käytölle, mitä osoittaa se että puoluetuki korotettiin ensimmäiseen talousarvioon ja ministerien ja kansanedustajien palkat nostettiin takaisin edellisen hallituksen leikkauksien jälkeen. Tulee myös muistaa, että Siniset eivät ole milloinkaan saaneet euroakaan puoluetukea. Olihan vaalitaistelun aikana luvattu kansalle kymmenen hyvää ja yhdeksän kaunista, kun äänestät hallitukseen tulleita puolueita. Mutta kuten on nähty on vappusataset ja muut lupaukset kuivuneet ja haihtuneet savuna ilmaan. Sitä vastoin hallitus on käynyt työn ja yrittämisen alas ajonn, mikä näyttää erityisesti vihreille olevan tärkein päämäärä hallituksen poliiittisten virkanimitysten lisäksi.

Kuntatalouden heikko taloudellinen tila on pakottanut kuntia karsimaan palveluita yhtenä näistä on mm. kyläkoulujen sulkeminen sekä vanhuspalveluiden karsiminen, eihän hoitaja mitoitukseenkaan ole varoja millä ne kustannetaan.

Juuri olemme saaneet kuulla yritysten suurista lomautuksista tai tehtaiden sulkemisista, mutta tämä ei näytä hallitusta hetkauttavan. Ei myökään korona bandemian tuoma raju velan kasvu, vaikka reilu vuosi sitten tehdyllä hallitusohjelmalta on pohja pudonnut pois.

Sinisten päämääränä on rakentaa suomesta turvallista yhteiskuntaa, missä perheet voivat työn ja yrittämisen kautta luoda talouden turvaa. Samalla luodaan perusta koko suomen asuttuna pitämiselle, missä kylillä asuvat voivat laittaa lapset kotoiseen ja idylliseen ja turvalliseen lähikouluun. Samalla myös luonto on lähellä. Koska Siniset eivät ole edustettuna eduskunnassa, joudumme ajamaan puolueohjellmaan sisältyviä tavoitteita kunta tasolla missä on sinisiä valtuutettuja. Tällöin palveluiden yllä pitäminen eri ikä ryhmien tarpeisiin on tärkein tehtävä työssämme.

Jarmo Viinala

Pohjois.Pohjanmaan Siniset vpj.
Haapaveden Kaupunginvaltuutettu