Kuukausi: toukokuu 2020

Pohjois-Pohjanmaa > Blogit > 2020 > toukokuu
Tulevaisuuden suuntaviivoja

Tulevaisuuden suuntaviivoja

Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö muokkaa elinympäristöämme kiihtyvällä vauhdilla ja tämä tuhoksemme koituva kehitys olisi voitava katkaista maailmanlaajuisella yhteistyöllä kaikkien kansakuntien kesken. Usein vähättelemme ilmastonmuutokseen liittyvää keskustelua ja pidämme sitä suurvaltojen ja ylikansoittuneiden maiden ongelmana. Alitajunnassamme tiedämme sen koskevan myös meitä. Siksi Suomen on oltava mukana niissä kansainvälisissä neuvotteluissa, joissa haetaan ratkaisuja näihin ongelmiin.

Maapallon väkiluku on tänä vuonna jo 7,8 miljardia asukasta ja kasvu jatkuu noin 80 miljoonan asukkaan vuosivauhtia. Ennusteen mukaan vuonna 2050 väestömäärä olisi jo noin 9,7 miljardia, joten tiedämme jokseenkin varmasti, että tulevaisuus synkkenee ihmiskunnalle, ellei tätä epäsuotuisaa kehitystä saada katkaistua. Maapallon asukastiheys on nyt noin 60 asukasta neliökilometrille ja maanosista tiheimmin asuttu on Aasia, jossa asukastiheys on 150 asukasta neliökilometrille. Harvinta asutus on Oseanissa eli Australiassa ja Uudessa-Seelannissa jossa luku on vain 5 asukasta neliökilometrillä. Euroopassa keskimääräinen luku on 33 ja meillä Suomessa luku on 15 asukasta neliökilometrillä. Vaikka joissakin maissa ylikansoittuminen on suurin ongelma, meillä Suomessa kärsitään asukaspulasta. Kun Suomessa syntyi vuosina 1945-1949 yli 100 000 lasta vuodessa, nyt heitä syntyy alle puolet tuosta määrästä. Jotakin on siis tehtävä, sillä huoltosuhteemme heikkenee suurten ikäluokkien poistuessa työmarkkinoilta.

Kun visioidaan vuotta 2050, pitäisi asukasmäärämme kasvulle asettaa tavoite 8-10 miljoonaa ja toteutus siten, että kansallinen identiteettimme ei siitä kasvusta kärsi. Miten se sitten onnistuisi, siihen olisi löydettävä keinot. Me Siniset lähdemme liikkeelle maaseudun uudelleen asuttamisesta, sillä nykyteknologia sallii sen, että työn ei tarvitse olla sidottu vain yhteen paikkaan siinä määrin kuin on totuttu. Digiaika ja etatyö tuo mahdollisuuden asua maaseudulla, missä riittää elintilaa ja liitännäiselinkeinoja turvallisessa kasvuympäristössä, jolloin perheiden perustamisen este ainakin elintilan ahtauden osalta poistuu. Tämä on vain yksi keino ja uutta visioidaan koko ajan.

Puolueemme on uudistumielistä konservatismiä edistävä liike, joten kaikilla meidän jäsenillämme on mahdollisuus osallistua visioimaan ja toteuttamaan niitä toimia, joilla yhteiskuntamme kasvaa ja kehittyy väestöpohjaltaan yhä vastuullisemmaksi ja talouden osalta vauraammaksi valtioksi, jolloin voimme osallistua yhteisvastuulliseen toimintaan maapallon pelastamiseksi heikentämättä statustamme hyvinvointivaltiona. Vuoden 2021 kuntavaaleista se lähtee, sillä valtuustoissa tarvitaan jatkossa muitakin kuin kehityksen jarruna olijoita.

Jari Pirinen

Puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Siniset ry

Pohjois-Pohjanmaan Siniset ottivat kantaa koronapandemian jälkihoitoon

Pohjois-Pohjanmaan Siniset ottivat kantaa koronapandemian jälkihoitoon

Pohjois-Pohjanmaan Siniset kokoustivat sähköpostin välityksellä maaliskuun viimeisenä viikonloppuna. Yhdistys kantaa huolta pandemian aiheuttaneen koronaviruksen vaikutuksista yhteiskuntamme terveydenhuoltoon sekä yleisesti kansantalouteemme. Tilanteessa, jossa valtio joutuu ottamaan pandemian kerrannaisvaikutuksien vuoksi uutta velkaa useita miljardeja, Pohjois-Pohjanmaan Siniset katsovat, että samassa yhteydessä voisi olla järkevää ottaa lähes nollakorkoista investointivelkaa myös maamme tie-ja rataverkoston korjausvajeen ja uudistustarpeen kuntoon saattamiseksi täydessä laajuudessa. Näillä toimilla edistettäisiin työllisyyttä ja talouden rattaiden uudelleen käynnistymistä. Koronapandemian jälkeen alkavat massiiviset säästötoimet valtiontaloudessa ja pelkona on näiden infrahankkeiden viivästyminen ja korjausvajeen kasvu entisestään.

Pohjois-Pohjanmaan Siniset ry

Tervehdys arvoisa kotisivuillamme vieraileva !

Tervehdys arvoisa kotisivuillamme vieraileva !

Pohjois-Pohjanmaan Siniset ry on merkitty yhdistysrekisteriin vuoden 2017 lopussa ja se toimii Sininen Tulevaisuus rp:n jäsenjärjestönä puolueen ohjelmien ja tavoitteiden mukaisesti koko maakuntamme alueella. Meillä on paikallisyhdistykset Oulussa, Muhoksella ja Haapavedellä sekä jäsenistöä ympäri maakunnan. Pyrimme perustamaan uusia yhdistyksiä paikkakunnittain aina heti, kun halukkaita toimijoita ilmaantuu. PohjoisPohjanmaan Siniset ry:n puheenjohtajana toimi sen perustamisesta vuodesta 2017 alkaen vuoden 2019 loppuun asti Pirkko Mattila Muhokselta ja nyt vuoden 2020 alusta yhdistyksen puheenjohtajana toimii Jari Pirinen Oulusta.

Toimintamme tarkoitus on edistää yhteiskuntamme kehittymistä terveyden-ja sosiaalisten palvelujen sekä talouden osalta kansalaisiamme ja heidän tarpeitaan paremmin palvelevaksi turvalliseksi yhteisöksi oikeuksien ja vastuiden sopusoinnussa. Kansalaisturvallisuudesta huolehtiminen sen koko laajuudessa, eli jokaisen yksittäisen henkilön ja yhteisön elinkaaren erivaiheissa, on toimintamme selkäranka. Maaseudu uudelleen asuttaminen, omavarainen elintarvike- ja energiantuotanto, matkailun kehittäminen sekä rohkeat toteuttamiskelpoiset innovaatiot korkean kouluttautumisen ohella ovat tulevaisuutemme elinehtoja, joten näiden toteutumista edistämme parhaan kykymme mukaan.

Me siniset emme pelkää ottaa vastuuta, kuten historiamme sen osoittaa. Vaikeatkin asiat on kyettävä ratkaisemaan asiallisesti keskustellen ja ottaen huomioon vallitsevat olosuhteet. Emme ole ylivertaisia muihin verrattuna, mutta olemme yhdenvertaisia. Emme lannistu vastoinkäymisistä, emmekä lähde heittämään ensimmäistä kiveä ja tuomitsemaan ketään perusteettomasti, sillä se ei ole tehtävämme. Kunnioitamme kansallista oikeuslaitostamme, samoin kunnioitamme yksilön uskonnonvapautta sekä muita perusoikeuksiamme ja koskemattomuutta, sillä olemme saaneet oikeudenmukaisuuden perimässämme ja siitä pidämme kiinni. Näitä samoja asioita edellytämme myös muilta poliittisilta toimijoilta, yhteisöiltä sekä yksittäisiltä kansalaisilta, koska vain siten voimme säilyttää perityn moraalikäsityksemme, perinteiset arvot sekä yhteiskuntarauhan. Yksin emme siihen pysty, mutta yhdessä olemme vahvat

Ystävällisin yhteistyöterveisin
Jari Pirinen
Puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaa Siniset ry